Realizowane projekty

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie NEW KANSAI SUSHI BAR poprzez wdrożenie bezdotykowego systemu przyjmowania i rozliczania zamówień.

 

Beneficjent: NEW KANSAI SUSHI BAR BARTOSZ POLAK

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0279/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa

Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane,

Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 283 700,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 283 700,00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 241 145,00 PLN

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej restauracji New Kansai Sushi Bar, w sposób umożliwiający odpowiedź na oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny, stawiane lokalowi przez klientów. Wdrożone rozwiązanie umożliwi lokalowi przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa Covid-19, a także lockdownem, uderzającym przede wszystkim w branżę Wnioskodawcy.